Thursday, May 14, 2015

Wellington Art Society Member Wins First Place

Congratulations to Wellington Art Society member Jim Culveyhouse for his first place win at the annual McMow Art Glass competition!!

  

1 comment:

  1. Điểm nhấn của sự kiện Làm thế nào để biết được mình có thai này chính là Liên Làm thế nào để có được đôi mắt đẹp hoan Âm nhạc Việt - Mỹ 2015 với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu của âm nhạc cổ điển Làm thế nào để có được mái tóc đẹp trong và ngoài nước: Nhạc trưởng HonnaTetsuji; nghệ sĩ sáo dọc nổi tiếng thế giới Paul Leenhouts; nghệ sĩ vĩ cầm Baroque Làm thế nào để có được gia đình hạnh phúc hàng đầu của Mỹ Cynthia Roberts; nghệ sĩ violon tài năng Zhan Shu, nghệ sĩ Ania Bard-Schwarz…; Bùi Công Duy, Nguyễn Trọng Bình

    ReplyDelete